Regulamin serwisu Ktodzwonił

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu Ktodzwonił
 2. Serwis - portal internetowy działający pod domenę Ktodzwonił którego właścicielem jest w/w firma
 3. Usługa świadczona przez serwis polega na wyszukiwaniu i generowaniu raportu dotyczącego informacji na temat danego numeru telefonu. W przypadku znalezienia danych Imienia i Nazwiska w płatnej bazie whitepages.com takie dane zostaną podane w raporcie. W przypadku braku takich danych raport zawsze zwiera ogólne informacje znalezione w internecie
 4. Serwis działa jako wyszukiwarka informacji w bazach zewnętrznych na podstawie których przygotowuje raport pozwalający znaleźć więcej informacji na temat wskazanego numeru telefonu pod wskazanymi przez nas linkami które tworzą wygody do przeglądania raport.
 5. Użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zna jego funkcjonalność i w pełni ją akceptuje
 6. Serwis jest narzędziem przeszukującym internet w poszukiwaniu danych dotyczących wskazanego numeru telefonu i nnie korzysta z własnych baz
 7. Przeszukując internet serwis Ktodzwonił generuje raport zawierający wszystkie informacje jakie udało się znaleźć na temat danego numeru telefonu.
 8. Cena zakupu dostępu pakietu 100 raportów przez sms to 30,75 zł z vat. Cena za pobranie każdego 1 raportu 0,31 gr.
 9. Szukamy informacji w serwisach zewnętrznych do których użytkownicy mają dostęp i udzielają tam informacjo o dzwoniących.
 10. Firmą obsługującą płatności sms jest Cashbill S.A.
 11. W przypadku braku realizacji usługi użytkownik otrzyma zwrot środków w ramach reklamacji zgodnie z obowiązującym prawem
 12. Środki zwracane są w formie przelewu na rachunek bankowy lub doładowanie telefonu prepaid.
 13. Administrator zadba o dostępność usługi na poziomie 99%
  14. W sprawach pytań i reklamacja prosimy o kontakt pod adresem email
Copyrights © Ktodzwonil - Wszystkie prawa zastrzeżone
Opinie o numerach Partner: Info numer